Пригородные автобусы Подгорицы. Маршруты и расписания.

ЛИНИЯ 12
PODGORICA - BIOČE - DUGA - RADUNOVIĆI

Маршрут 
Podgorica - Radunovići:
Trg Golootočkih žrtava - Oktobarske Revolucije - Ul. Kralja Nikole - Svetog Petra Cetinjskog - Marka Miljanova - Ivana Cmojevića - put Podgorica-Kolašin.

Отличие маршрута Radunovići - Podgorica: обратно автобус едет через площадь Божаны Вучинич (Trg Božane Vučinić).

Остановки по направлению "Podgorica - Radunovići":
Trg Golootočkih žrtava, "Nikić", Ivana Crnojevića, Raskršće, Motel, Zlatica, Most, Smokovac, Kuće Piletića, Vezište, Mrke, Uliće, Bioče, Duga, Radunovići.

Расписание

Пн-пт в период школьных каникул:
Trg Golootočkih žrtava - 5:20,
Radunovići - 6:10.
В остальное время по будням:
Trg Golootočkih žrtava - 5:20, 11:30, 19:30, 
Radunovići - 6:10, 12:10, 20:10.
В субботу и воскресенье автобусы не ходят.


ЛИНИЯ 13

PODGORICA - LIJEVA RIJEKA - VERUŠA

Маршрут (
Podgorica - Veruša):
Ul. Mitra Bakića - Oktobarske revolucije - Ul. Kralja Nikole - Bulevar Svetog Petra Cetinjskog - Marka Miljanova - Bulevar Ivana Crnojevića - Put Podgorica-Kolašin - Put Bioče-Veruša.

Остановки по направлению "Podgorica - Veruša":
Autobuska stanica, most Braće Zlatičanina, Bul.Ivana Crnojevića, I proleterske (перекресток), Motel "Zlatica", Most, Smokovac, kuća Piletića, Vežište, Mrke, Ulica, Bioče, Jelin dub, Potkrš I, Potkrš II, Klopot, Preljubovica, Pelev brijeg, Orah, Bolesestre, Vjeternik, Ravni Vjeternik, Jablan, Nožica, Lijeva rijeka, Veruša. 

Расписание

Autobuska stanica - ежедневно в 7:00 и 15:00, 
Veruša - ежедневно в 9:10 и 17:10.


ЛИНИЯ 22

PODGORICA - MATAGUŽI

Маршрут 
Podgorica - Mataguži:
Bulevar Mitra Bakića - Oktobarske revolucije - Kralja Nikole - Vojisavljevića - Zetskih vladara - magistralni put Golubovci i lokalni put Golubovci - Tomića Uba – Mataguži.

Отличие маршрута Mataguži Podgorica: вместо Vojisavljevića и Kralja Nikole - 4. Jula и Bratstva i Jedinstva.

Остановки по направлению "Podgorica - Mataguži":
Autobuska stanica, Sahat kula, Zetskih Vladara, Zelenika, Prerada, KAP I, Asfaltna baza, Cijevna, Mahala I и II, Mojanovići, Golubovci, Agovića brijest, Tomića Uba, Trešnjica, Golubovačko polje, Gošići, Mataguži.

Расписание
В будние дни:
Autobuska stanica - 04:50, 05:30, 05:40, 06:00, 06:45, 07:00, 07:20, 08:05, 08:25, 08:45, 09:25, 09:45, 10:10, 10:55, 11:15, 11:35, 12:30, 12:50, 13:30, 14:10, 14:40, 15:00, 15:35, 16:20, 16:50, 17:10, 17:45, 18:35, 19:00, 19:25, 20:05, 20:35, 20:55, 21:25, 22:10, 22:30,
Mataguži - 05:20, 06:00, 06:15, 06:35, 07:20, 07:45, 08:00, 08:45, 09:05, 09:25, 10:05, 10:25, 10:45, 11:40, 12:00, 12:20, 13:15, 13:30, 14:10, 14:55, 15:25, 15:40, 16:25, 17:05, 17:35, 17:50, 18:30, 19:10, 19:45, 20:05, 20:45, 21:10, 21:30, 21:55, 22:45, 23:00.
В субботу:
Autobuska stanica - 04:50, 05:30, 06:00, 06:45, 07:20, 08:05, 08:45, 09:25, 10:10, 10:55, 11:35, 12:30, 13:30, 14:10, 15:00, 15:35, 16:20, 17:10, 18:25, 19:00, 20:05, 20:35, 21:25, 22:30,
Mataguži - 05:20, 06:00, 06:35, 07:20, 08:00, 08:45, 09:25, 10:05, 10:45, 11:40, 12:20, 13:10, 14:10, 14:55, 15:40, 16:25, 17:10, 17:50, 19:10, 19:45, 20:45, 21:10, 21:55, 23:00.
В воскресенье:
Autobuska stanica - 05:30, 06:45, 08:05, 09:25, 11:00, 12:30, 14:10, 15:30, 17:10, 18:35, 20:05, 21:25, 22:30,
Mataguži - 06:00, 07:20, 08:45, 10:05, 11:40, 13:10, 14:45, 16:05, 17:50, 19:10, 20:45, 21:55, 23:00.


ЛИНИЯ 23-24

PODGORICA - BERISLAVCI - BIJELO POLJE

Маршрут 
Podgorica - Bijelo Polje:
Bulevar Mitra Bakića - Oktobarske revolucije - Kralja Nikole - Vojislavljevića -Zetskih vladara -magistralni put Podgorica-Petrovac - lokalni put Golubovci –Berislavci - Bijelo Polje - Magistrala.

Отличие маршрута Bijelo Polje Podgorica: вместо Vojisavljevića и Kralja Nikole - 4. Jula и Bratstva i Jedinstva.

Остановки по направлению "Podgorica - Bijelo Polje":
Autobuska stanica, Sahat kula, Zetskih vladara, Zelenika, Prerada-KAP, Asfaltna baza, Cijevna, Mahala I и II, Mojanovići, Golubovci, Šušunja, Berislavci, Bijelo Polje I и II, Morača, Goričani. 

Расписание

В будние дни:
Autobuska stanica - 05:20, 06:25, 07:30, 09:00, 10:25, 11:25, 12:40, 13:15, 13:55, 15:15, 16:30, 17:30, 19:15, 21:05, 22:30,
Bijelo Polje - 5:50, 07:10, 08:10, 09:40, 11:00, 12:00, 13:15, 14:00, 14:30, 16:00, 17:15, 18:10, 20:00, 21:40, 23:00.
В субботу, воскресенье, праздничные дни:
Autobuska stanica - 05:30, 06:25, 09:00, 10:25, 11:25, 12:40, 13:15, 13:55, 15:15, 16:30, 17:30, 19:15, 21:05, 22:30,
Bijelo Polje - 5:50, 07:10, 09:40, 11:00, 12:00, 13:15, 14:00, 14:30, 16:00, 17:15, 18:10, 20:00, 21:00, 23:00.


ЛИНИЯ 26

PODGORICA - DAJBABE - BOTUN

Маршрут (Podgorica - Botun):
Trg Golootočkih žrtava - Oktobarske revolucije - Kralja Nikole - Bulevar Svetog Petra Cetinjskog - Moskovska - Ljubljanska - Džordža Vašingtona - Vojvode Ilije Plamenca - Nova - Vojislavljevića - Dahna - Dajbabe - Botun.

Остановки по направлению "Podgorica - Botun":
Trg Golootočkih žrtava, Zgrada Ei Niš, Most Braće Zlatičanina, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Vektra, KBC, Hemomont I, centar 1 jun I, Dahna, OŠ Dajbabe, kod prvog bunara, kod drugog bunara, ograda KAP-a, Botun I, II и III.

Расписание
В период школьных каникул в будние дни:
Autobuska stanica - 6:45, 15:30,
Botun - 6:00, 7:15, 16:15.
В субботу и праздничные дни:
Autobuska stanica - 15:30, 
Botun - 16:15.
В остальное время по будням:
Autobuska stanica - 6:45, 11:15, 13:00, 15:30, 18:15, 20:00,
Botun - 6:00, 7:15, 12:00, 14:00, 16:15, 19:00, 20:30.
В субботу и праздничные дни:
Autobuska stanica - 15:30, 20:00, 
Botun - 16:15, 20:30.
В воскресенье рейсов нет.
Автобус едет по бульвару Петра Цетинского


ЛИНИЯ 27
PODGORICA - GOSTILJ

Маршрут Podgorica - Gostilj:
Bulevar Mitra Bakića - Oktobarske revolucije - Kralja Nikole - Vojislavljevića - Zetskih vladara - magistralni put Podgorica-Golubovci - lokalni put Golubovci - Agovića brijest - Gostilj. 

Отличие маршрута Gostilj Podgorica: вместо Vojisavljevića и Kralja Nikole - 4. Jula и Bratstva i Jedinstva.

Остановки по направлению "Podgorica - Gostilj":
Autobuska stanica, Sahat kula, Zetskih vladara, Cijevna, Mahala, Mojanovići, Golubovci, Agovića brijest, Balabani I и II, Gostilj I и II. 

Расписание
В будние дни:
Autobuska stanica 5:30, 11:40, 13:40, 15:05, 19:30, 
Gostilj - 6:00, 12:20, 14:20, 15:40, 22:00.
В выходные и праздничные дни рейсов нет.


ЛИНИЯ 28
PODGORICA - GOLUBOVCI - PONARI 

Маршрут Podgorica - Ponari:
Trg Golootočkih žrtava - Oktobarske revolucije - Kralja Nikole - Bracana Bracanovića - Ul. 4 jula - put Podgorica-Petrovac, put Golubovci-Ponari. 

Отличие маршрута Ponari Podgorica: вместо Vojisavljevića и Kralja Nikole - 4. Jula и Bratstva i Jedinstva.

Остановки по направлению "Podgorica - Ponari":
Trg Golootočkih žrtava, Sahat kula, Ul. 4 jula, Zabjelo, Zelenika, Prerada, KAP, Asfaltnabaza, Cijevna, Mahalala I и II, Golubovci, Goričani, Vukovci, kuće Đurovića, Donje selo, kuće Adžića, kuće Đurovića, Ponari.

Расписание
В будние дни:
Autobuska stanica - 5:20, 6:30, 9:15, 11:20, 13:25, 15:15, 17:40 19:00, 22:20,
Ponari - 5:50, 7:00, 10:00, 11:50, 14:00, 15:45, 18:10, 20:00, 22:50.
В субботу и праздничные дни:
Autobuska stanica - 5:20, 7:15, 9:15, 11:00, 15:15, 17:40, 19:00, 22:20,
Ponari - 5:50, 8:00, 10:00, 11:30, 15:45, 18:10, 19:30, 22:50.
В воскресенье рейсов нет.


ЛИНИЯ 38
PODGORICA - PRIČELJE

Маршрут Podgorica - Pričelje:
Trg Golootočkih žrtava - Oktobarske revolucije - Kralja Nikole - Bulevar Svetog Petra Cetinjskog - Jovana Tomaševića - Serdara Jola Piletića - Gavra Vukovića - stari lokalni put Podgorica-Danilovgrad - Vranjske njive - Pričelje.

Отличие маршрута Pričelje Podgorica: Vezirov most - Vaka Đurovića - Bulevar Stanka Dragojevića вместо Serdara Jola Piletića - Jovana Tomaševića.

Остановки по направлению "Podgorica - Pričelje":
Trg Golootočkih žrtava, ul. Oktobarske revolucije I и II, most Braće Zlatičanin I, Crveni krst, soliteri, Malo brdo, Vranjske njive, Donje Šume, Pričelje.

Расписание
В будние дни:
Autobuska stanica - 05:30, 15:15,
Pričelje - 6:00, 16:00.
В выходные и праздничные дни рейсов нет.


ЛИНИЯ 41-42
PODGORICA - TUZI - VRANJ - VLADNE

Маршрут (Podgorica -  Vladne):
Bulevar Mitra Bakića - Oktobarske revolucije - Bratstva i jedinstva - Bracana Bracanovića - Put Podgorica-Tuzi - lokalni put Tuzi-Vranj – Vladne.  

Остановки по направлению "Podgorica -  Vladne":
Autobuska stanica, Oktobarske revolucije, Velika pijaca, Bracana Bracanovića, Kamionska pijaca, Agrokombinat, Cijevna, Rogami, Šipčanik, Tuzi, stadion, G. Dušići, Košćela, Vranj I, II и III, Mataguži, Vladne. 

Расписание
В будние дни:
Autobuska stanica - 5:30, 7:00, 8:10, 9:40, 11:20, 12:50, 14:20, 15:30, 17:30, 19:30, 21:15, 
Vladne - 6:00, 7:40, 8:50, 10:20, 12:10, 13:30, 15:00, 16:10, 18:10, 20:10, 21:55.
В субботу:
Autobuska stanica - 7:00, 8:10, 9:40, 11:20, 12:50, 14:20, 15:30, 17:30, 19:30, 21:15, 
Vladne - 7:40, 8:50, 10:20, 12:10, 13:30, 15:00, 16:10, 18:10, 20:10, 21:55.
В воскресенье и праздничные дни:
Autobuska stanica - 7:00, 9:30, 11:20, 15:30, 19:30,
Vladne - 7:40, 10:20, 13:30, 16:15, 20:10.


ЛИНИЯ 44
PODGORICA - TUZI - HELMICA

Маршрут (Podgorica - Helmica):
Bulevar Mitra Bakića - Oktobarske revolucije - Bratstva i jedinstva - Bracana Bracanovića - Put Podgorica-Tuzi - Lokalni put Tuzi-Helmica. 

Остановки по направлению "Podgorica - Helmica":
Autobuska stanica, Džan, Velika pijaca, Bracana Bracanovića, Kamionska pijaca, Agrokombinat, Cijevna, Rogami, Sipčanik, Tuzi, Han Šabanovića, Razač Ster, Šef Kišes, Ramz Drume, Špinje, Ljuk Vulješ, Skorač, Arza, ĆafTrebješit, Helmica. 

Расписание
В будние дни:
Autobuska stanica - 6:00, 16:00 
Helmica - 7:00, 16:45. 
В выходные и праздничные дни рейсов нет.


ЛИНИЯ 45
PODGORICA - DINOŠA - MILJEŠ - TUZI

Маршрут (Podgorica - Tuzi):
Bulevar Mitra Bakića - Oktobarske revolucije - Bratstva i jedinstva - Proleterskih brigada - Mojkovačka - S.Raspopovića - Žrtava fašizma - Braće Ribar - Španskih boraca - lokalni put Dinoša-Tuzi.

Остановки по направлению "Podgorica - Tuzi":
Autobuska stanica, Džan, Ćukovića brijeg, Cvijetin brijeg, škola, Bojna njiva, Vrela ribnička, Omerbožovići, Novo selo, Dinoša, Milješ I и II, Tuzi.

Расписание
В будние дни:
Autobuska stanica - 7:00, 13:00, 
Tuzi - 8:00, 14:00. 
В выходные и праздничные дни рейсов нет.


ЛИНИЯ 51
PODGORICA - KAMENICA - PROGONOVIĆI

Маршрут (Podgorica - Progonovići):
Bulevar Mitra Bakića - Oktobarske revolucije - Kralja Nikole - Bulevar Svetog Petra Cetinjskog - Moskovska - Ljubljanska - magistralni put Podgorica-Cetinje - lokalni put za Kamenicu - Progonovići.

Остановки по направлению "Podgorica - Progonovići":
Autobuska stanica, "Nikić", Kamene kućice, KBC, Radoje Dakić, Gornja Gorica, Ribnjak, Kanal, Sitnica, Farmaci, Šteke, G.Kokoti, Ploče, Barutana, Šume, Brežine, Kamenica, Pribojevići, Parci, Staniseljići, Gradac I и II, Buronje, Granica, Glavica, Prisoja, Progonovići.

Расписание 
В будние дни во время учебного периода:
Autobuska stanica - 5:20, 7:00, 11:30, 13:00, 15:15, 19:30,
Kamenica - 12:05, 20:10,
Progonovići - 6:00, 7:55, 14:00, 16:15.
Во время школьных каникул по будням, а также в выходные и праздничные дни:
Autobuska stanica - 7:00, 15:15, 
Progonovići -7:55, 16:15.


ЛИНИЯ 52
PODGORICA - KRUSI - BURONJE

Маршрут (Podgorica - Buronje):
Bulevar Mitra Bakića - Oktobarske revolucije - Kralja Nikole - Bulevar Svetog Petra Cetinjskog - Moskovska - Ljubljanska - Cetinjski put -lokalni put Donja Gorica-Beri - Krusi - Buronje.

Остановки по направлению "Podgorica - Buronje":
Bulevar Mitra Bakića (Autobuska stanica), Metalka, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog (kamene kućice), Vektra, Bolnica, R. Dakić, Gornja Gorica, Donja Gorica I и II, Beri, Krusi, Brežina, Buronje. 

Расписание 
В будние дни и в воскресенье:
Autobuska stanica - 5:30, 15:15,
Buronje - 6:00, 16:00.
В зимнее время по воскресеньям второй рейс с автобусной станции отправляется в 15:10.
В субботу и по праздникам рейсов нет. 


ЛИНИЯ 54-55
PODGORICA - DONJI KOKOTI - GRBAVCI

Маршрут (Podgorica - Grbavci):
Trg Golootočkih žrtava - Oktobarske revolucije - Kralja Nikole - Bulevar Svetog Petra Cetinjskog - Moskovska - Ljubljanska - Cetinjski put - lokalni put za Sitnicu - Donji Kokoti - lokalni put za Grbavce.

Остановки по направлению "Podgorica - Grbavci":
Trg Golootočkih žrtava, Ei Niš, most Braće Zlatičanina, Kamene kućice, Simpo, KBC, DKP, Radoje Dakić I и II, Gornja Gorica, Kolovrat, ribnjak, kanal, Sitnica, Donji Kokoti I, II и III, Lekići I и II, Grbavci I, II и III.

Расписание
В будние дни:
Autobuska stanica - 5:30, 6:45, 8:20, 9:30, 11:00, 13:00, 14:30, 15:30, 17:15, 18:30, 19:30, 21:00, 22:10,
Grbavci - 6:15, 7:35, 8:50, 10:00, 12:00, 13:30, 15:00, 16:00, 17:45, 19:00, 20:00, 21:30, 22:30.
В воскресенье и праздничные дни:
Autobuska stanica -  7:00, 14:30, 16:40, 19:30 
Grbavci - 7:30, 15:05, 20:05.


ЛИНИЯ 54В
PODGORICA - DONJA GORICA

Маршрут (Podgorica - Donja Gorica):
Trg Golootočkih žrtava - Oktobarske revolucije - Kralja Nikole - Bulevar Svetog Petra Cetinjskog - Moskovska - Ljubljanska - Cetinjski put - Donja Gorica (Vojvođanska).

Остановки по направлению "Podgorica - Donja Gorica":
Trg Golootočkih žrtava (Autobuska stanica), Džan, most Braće Zlatičanin, Kamene kućice, "Vektra'', KBC, DKP, R.Dakić, Gornja Gorica, groblje, Crkva.

Расписание
В будние дни:
Autobuska stanica -  6:10, 6:30, 7:10, 7:35, 8:10, 8:35, 9:20, 9:35, 10:10, 10:35, 11:20, 11:35, 12:10, 12:20, 12:55, 13:20, 14:05, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45 16:10, 16:35, 16:55, 17:20, 17:55, 18:35, 18:55, 19:20, 20:10, 21:10, 22:05
Donja Gorica - 6:25, 6:50, 7:55, 8:30, 8:55, 9:40, 9:55, 10:30, 10:55, 11:40, 11:55, 12:30, 12:45, 13:15, 13:40, 14:30, 14:50, 15:20, 15:40, 16:05, 16:30, 16:55, 17:15, 17:40, 18:15, 18:55, 19:15, 19:40, 20:30, 21:30, 22:20.
В субботу, воскресенье, праздничные дни:
Autobuska stanica - 6:10, 7:10, 8:10, 9:20,10:10, 11:20, 12:10, 13:15, 14:30, 15:20, 16:10, 16:55, 17:55, 18:55, 20:10, 21:10, 22:05
Donja Gorica - 6:25, 7:30, 8:30, 9:40, 10:30, 11:40, 12:30, 13:35, 14:50, 15:40, 16:30, 17:15, 18:15, 19:15, 20:30, 21:30, 22:20.


ЛИНИЯ 62
PODGORICA - ORAHOVO 

Маршрут Podgorica - Orahovo:
Mitra Bakića - Oktobarske revolucije - Kralja Nikole - Trg Božane Vučinić - Marka Miljanova - Bulevar Ivana Crnojevića - Skopska - Đulje Jovanova - Doljanska -lokalni put do Orahova.

Отличие маршрута Orahovo Podgorica: Bulevar Ivana Crnojevića - Bulevar Stanka Dragojevića - Bulevar Svetog Petra Cetinjskog вместо Marka Miljanova-Trg Božane Vučinić.

Остановки по направлению "Podgorica - Orahovo":
Autobuska stanicaTrg Božane Vučinić, Bulevar Ivana Crnojevića I и II, Skopska, Đulje Jovanova I и II, Doljanska, Ravništa, Donja Vrbica, skretanje za Fundinu, Gornja Vrbica, Donji Medun, Gornji Medun, Roge, Kosor, Ubli, Mitić, Preoč, Orahovo. 

Расписание
В будние дни:
Autobuska stanica - 5:00, 11:00, 13:15, 15:30, 19:30,
Orahovo - 5:50, 12:00, 14:15, 16:30, 20:15.
В субботу, воскресенье, праздничные дни:
Autobuska stanica - 7:00 + в летнее время рейс в 16:00, в зимнее - в 19:00,
Orahovo - 8:00 + в летнее время рейс в 17:00, в зимнее - в 20:00.

Комментарии

  1. Добрый день. В пригородных направлениях проезд оплачивается в автобусе? Или надо купить билет в кассе автостанции?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Добрый день! Все маршруты, приведенные в этом посте - это локальный транспорт, поэтому расчет в нем производится непосредственно при посадке, автобусная станция на него билеты не продает.

      Удалить

Отправить комментарий